”Cecilia Ryegård är en av Sveriges 10 mest inflytelserika personer vad gäller visioner, policy, regleringar, politik och opinionsbildning kring hållbarhet generellt och livsmedel i synnerhet” 
Sofia Ulver, Associate Professor, School of Economics and Management, Lunds Universitet, svensk forskningsledare SUSCHOISE,

Cecilia Ryegård driver flera företag med hållbarhetsinriktning inom jordbruk, lantbruk, livsmedelsproduktion och energi. Hennes entreprenörskap  genomsyras av starkt engagemang för kommersiella lösningar mot ett hållbart samhälle. Flera av företagen är inriktade på innovativa, pionjära marknadslösningar.

Cecilia Ryegård har 15 års erfarenhet av svensk och internationell ekomarknad. Hon har varit den drivande kraften bakom Ekoweb, Sveriges oberoende plattform för information om ekologisk marknad och produktion.

Cecilia grundade och var i 10 år redaktör för Sveriges största jordbrukstidning (troligen också världens största...) med tema ekologisk produktion och marknad (72 000ex i print). Hon grundade  och har drivit Ekogalan / Ekologiska Branschdagen, Sveriges största branschdag för ekologiska företag.  Hon grundade och är medförfattare till Ekowebs Marknadsrapport, Sveriges statistiska samanställning för ekoförsäljningen, som även legat till grund för den internationella  IFOAMs statistik samt som underlag för regeringens politiska inriktning runt ekologiskt jordbruk.

Hon är flitigt anlitad som föreläsare, konsult,  och skribent i Sverige och internationellt.

Cecilia är ordförande i Hushållningssällskapet Västra, ledamot i Hushållningssällskapens Förbund samt ledamot i KRAV

Innehar ett fil. kand i Kognitionsvetenskap samt är diplomerad hållbarhetsstrateg. 

År 2017 erhöll hon Organic Food Lifetime Achievment Award 2017
(Sveriges Dagligvaruhandlare och Nordic Organic Food Fair)

 

© Copyright Agrovektor AB