Cecilia Ryegård presenterar  marknadsrapporten för svensk ekoförsäljning på Ekogalan, Grand Hôtel, Stockholm

Agrovektor - din oberoende ekologiska marknadsexpert

Expertis inom ekologisk produktion; jordbruk/förädling samt försäljning i detaljhandel och Foodservice. Konsultuppdrag, Rapporter, föreläsningar, evenemang
Med 15 års erfarenhet av ekologisk livsmedelsproduktion & marknad

och så blockchain...

Agrovektor AB är moderbolag till ByBlockchain AB och Foodchain byBlockchain AB och arbetar genom dessa med innovativa blockchainlösningar på ett flertal områden .
Läs mer på www.byblockchain.se samtwww. foodchain.se


Press & Nyheter:

2021-06-09
Ekologisk och naturlig hudvård ökar 13 procent
Marknaden för naturlig och ekologiska kosmetika fortsätter att leverera ett starkt resultat. Företagens förväntningar på marknaden framöver är höga...
Pressmeddelande>>

2020-11-24
Agrovektors råvarurapport uppmärksammas i EkonomiEkot (P1)
Hör inslaget här>>

2020-10-02
Menhammar investerar i Agrovektors dotterbolag Foodchain by Blockchain AB
Menhammar Stuteri AB har förvärvat 10 procent av aktierna i startupbolaget Foodchain by Blockchain AB. Företaget är verksamt inom Agtec/Foodtec och utvecklar unika IT-system som fokuserar på spårbarhet och verifiering i livsmedelskedjan och siktar på global lansering. Läs pressmeddelandet här>>

2020-10-01
Seminarium med Foodchain by Blockchain, RISE och ICA
Den 22 oktober genomförs ett digitalt seminarium om digitalisering i livsmedelsföretag. Läs mer om seminariet och anmäl dig här>>

2020-06-30
Marknadsrapport ekologisk/naturlig hud-och skönhetsvård:
Agrovektor släpper nu sammanställningen för försäljningen 2019 samt prognos för 2020 och framåt i Sverige. Marknaden ökade med 13 procent! Sverige är en av världens Hot Spots när det gäller ekologisk, naturlig hud- och skönhetsvård. Här ökar marknaden snabbast och har högst andel av totalmarknaden. Ladda ner pressmeddelandet här>>

2020-02-18
Nordiskt toppmöte för spårbarhet i livsmedelskedjan (OBS nytt datum 27 maj)
Foodchain by Blockchain arrangerar en dag som samlar nordens livsmedelsbransch för att ge ett samlat grepp om en av kärnfrågorna - spårbarhet i livsmedelskedjan.  En rad intressanta föreläsare finns i programmet, bland annat IBMs företrädare för Food Trust Europa. För mer info och anmälan cecilia@agrovektor.se
Plats: Grand Hôtel, Stockholm. Ladda ner Inbjudan

2020-01-28
Foodchain by Blockchain i Dagens Industri
I Dagens Industri finns idag bilagan Heja Framtiden. Här beskrivs morgondagens hållbara livsmedelssystem. En artikel finns om FCB (s 33)

2020-01-14
Ekologiskt tappar - Trendbrott eller tillfällig svacka? 
(Land Lantbruk/Lantbrukspodden)

"Är ekoboomen över? Veckans gäst är Cecilia Ryegård, expert på den ekologiska marknaden och en av grundarna till Ekoweb...

2020-01-10
Blockchainteknik ska göra maten säkrare
(Land Lantbruk) 
Blockchainteknik ska användas för att hjälpa småskaliga livsmedelsproducenter att dokumentera produktionsprocessen och samtidigt ge en direkt kanal till konsumenten...

2019-12-18
Heja Framtiden gör pod om Foodchain by Blockchain
Podden är en upptakt till en bilaga som publiceras i Dagens Industri under januari. 
"Cecilia  Ryegård är veteran inom ekojordbruket och har under många år drivit mediehuset Ekoweb med sajt och magasin. Tillsammans med Tommy Jacobsson tar hon nu nästa steg och utvecklar blockchain-lösningar för den svenska, småskaliga livsmedelsproduktionen...

2019-12-04
Från mylla till hylla - Så ska maten spåras
(AGFO)  
En svensk blockkedja som utgår från bonden och ska gynna hela värdekedjan, det är vad svenska startupbolaget Agrovektor just nu bygger... 

2019-11-28
Agrovektors Foodchain by Blockchain vinner IBMs pris på Agriventure Sweden! (Pressmeddelande)
”För en hög teknisk kompetens och innehåll kombinerat med en omfattande brasnchkunskap som lovar spännande framtidsutsikter”


2019-11-12
Agrovektor AB utvecklar unik blockchainlösning för småskaliga
livsmedelsföretag
(Pressmeddelande)
En unik idé ska underlätta för småskaliga livsmedelsproducenter. Ett system som ska verifiera ursprung, stävja fusk, spåra smittor och hantera all dokumentation....

2019-11-05
Unik lösning för småskaliga livsmedelsföretag
(Jordbruksaktuellt )
- Ett system som ska verifiera ursprung och möjliggöra en direktkanal mellan lantbrukare och konsument. Det är idén som ska underlätta för småskaliga livsmedelsproducenter och som nu utvecklas av Agrovektor AB.

2019-05-28
Svensk Ekoråvara 2018
-
Ny rapport om ekologisk råvara fastställer:
KRAV-certifieringen värd 1,5 miljarder per år för svenskt lantbruk

2019-05-16
Ekologisk hudvård ökade 26 procent 2018

- dubblerad marknadsandel till 2025!

Rapporter:

2021-06-09
Marknadsrapport: Ekologisk och naturlig hudvård 2020
För tredje gången publicerar Agrovektor på uppdrag av Nordic Organic Cosmetics en sammanställning av den svenska marknaden för ekologisk och naturlig hudvård. Rapporten visar utveckling 2017-2020 samt prognos för 2021 och 2025.
Ladda ner rapporten>>

2020-11-24
Agrovektors Nulägesrapport om ekologisk råvara 2019/2020 är nu publicerad. Ladda ner den här>>

2020-06-30
Marknadsrapport Ekologisk/naturlig hud- och skönhetsvård 2020
Ladda ner rapporten här>>

2019-05-28
Lägesrapport: Svensk Ekoråvara 2018

2019-05-16
Naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård 2018
Utvecklingen för svensk försäljning 2018, prognos 2019 - 2025


© Copyright Agrovektor AB