Cecilia Ryegård, grundare & ägare Agrovektor AB

Agrovektor AB

Agrovektor AB startades 2018. Företaget är idag moderbolag till ett flertal dotterbolag. Koncernen omfattar verksamheter inom lantbruk, livsmedelsproduktion, spårbarhet/blockkedjor, klimat och energi samt innovationer inom Agtech/Foodtech. Den gemensamma nämnaren och den röda tråden inom koncernen är att man enbart arbetar med affärsverksamhet som på olika sätt bidrar till ett hållbart samhälle.

Dotterbolag inom Agrovektor-gruppen:
By Blockchain AB (www.byblockchain.se)
Foodchain by Blockchain AB (www.foodchain.se)
Compens8 by Blockchain AB
Extended Canter AB
Agrovektor AB äger även varumärket Extended Energi (www.extendedenergi.se)

"Have Fun - Make money, - save the world! " 
Press & Nyheter:

2022-09-15
Foodchain by Blockchain lanserar första konsumentprodukten tillsammans med kunden Pomologik, läs mer här>>

2022-06-10
Sveriges största teknikpodd intervjuar Cecilia Ryegård om spårbarhet, blockkedjor och livsmedelsproduktion i "Digitala influencerpodden!
Lyssna här>>

2022-03-20
Ekologisk och naturlig hudvård ökar 19,5 procent
Marknaden för naturlig och ekologiska kosmetika fortsätter att leverera ett starkt resultat. Företagens förväntningar på marknaden framöver är höga...

2021-06-15
Agrovektors råvarurapport 2020/2021 visar på ett fortsatt problematiskt marknadsläge för svensk ekoråvara. Det största problemet är att även på de områden som försäljningen ökar, beror det på andra omständigheter än ökad efterfrågan på de ekologiska mervärdena. Detta är i längden en allvarlig problematik för branschen.
Läs hela pressmeddelandet här>>

2021-06-09
Ekologisk och naturlig hudvård ökar 13 procent
Marknaden för naturlig och ekologiska kosmetika fortsätter att leverera ett starkt resultat. Företagens förväntningar på marknaden framöver är höga...
Pressmeddelande>>

2021-05-25
Cecilia första kvinnan att leda 200-årigt sällskap: "Jag har jordbruk i mitt DNA"
Läs artikeln här>>

2020-11-24
Agrovektors råvarurapport uppmärksammas i EkonomiEkot (P1)
Hör inslaget här>>

2020-10-02
Menhammar investerar i Agrovektors dotterbolag Foodchain by Blockchain AB
Menhammar Stuteri AB har förvärvat 10 procent av aktierna i startupbolaget Foodchain by Blockchain AB. Företaget är verksamt inom Agtec/Foodtec och utvecklar unika IT-system som fokuserar på spårbarhet och verifiering i livsmedelskedjan och siktar på global lansering. Läs pressmeddelandet här>>

2020-10-01
Seminarium med Foodchain by Blockchain, RISE och ICA
Den 22 oktober genomförs ett digitalt seminarium om digitalisering i livsmedelsföretag. Läs mer om seminariet och anmäl dig här>>

2020-06-30
Marknadsrapport ekologisk/naturlig hud-och skönhetsvård:
Agrovektor släpper nu sammanställningen för försäljningen 2019 samt prognos för 2020 och framåt i Sverige. Marknaden ökade med 13 procent! Sverige är en av världens Hot Spots när det gäller ekologisk, naturlig hud- och skönhetsvård. Här ökar marknaden snabbast och har högst andel av totalmarknaden. Ladda ner pressmeddelandet här>>

2020-02-18
Nordiskt toppmöte för spårbarhet i livsmedelskedjan (OBS nytt datum 27 maj)
Foodchain by Blockchain arrangerar en dag som samlar nordens livsmedelsbransch för att ge ett samlat grepp om en av kärnfrågorna - spårbarhet i livsmedelskedjan.  En rad intressanta föreläsare finns i programmet, bland annat IBMs företrädare för Food Trust Europa. För mer info och anmälan cecilia@agrovektor.se
Plats: Grand Hôtel, Stockholm. Ladda ner Inbjudan

2020-01-28
Foodchain by Blockchain i Dagens Industri
I Dagens Industri finns idag bilagan Heja Framtiden. Här beskrivs morgondagens hållbara livsmedelssystem. En artikel finns om FCB (s 33)

2020-01-14
Ekologiskt tappar - Trendbrott eller tillfällig svacka? 
(Land Lantbruk/Lantbrukspodden)

"Är ekoboomen över? Veckans gäst är Cecilia Ryegård, expert på den ekologiska marknaden och en av grundarna till Ekoweb...

2020-01-10
Blockchainteknik ska göra maten säkrare
(Land Lantbruk) 
Blockchainteknik ska användas för att hjälpa småskaliga livsmedelsproducenter att dokumentera produktionsprocessen och samtidigt ge en direkt kanal till konsumenten...

2019-12-18
Heja Framtiden gör pod om Foodchain by Blockchain
Podden är en upptakt till en bilaga som publiceras i Dagens Industri under januari. 
"Cecilia  Ryegård är veteran inom ekojordbruket och har under många år drivit mediehuset Ekoweb med sajt och magasin. Tillsammans med Tommy Jacobsson tar hon nu nästa steg och utvecklar blockchain-lösningar för den svenska, småskaliga livsmedelsproduktionen...

2019-12-04
Från mylla till hylla - Så ska maten spåras
(AGFO)  
En svensk blockkedja som utgår från bonden och ska gynna hela värdekedjan, det är vad svenska startupbolaget Agrovektor just nu bygger... 

2019-11-28
Agrovektors Foodchain by Blockchain vinner IBMs pris på Agriventure Sweden! (Pressmeddelande)
”För en hög teknisk kompetens och innehåll kombinerat med en omfattande brasnchkunskap som lovar spännande framtidsutsikter”


2019-11-12
Agrovektor AB utvecklar unik blockchainlösning för småskaliga
livsmedelsföretag
(Pressmeddelande)
En unik idé ska underlätta för småskaliga livsmedelsproducenter. Ett system som ska verifiera ursprung, stävja fusk, spåra smittor och hantera all dokumentation....

2019-11-05
Unik lösning för småskaliga livsmedelsföretag
(Jordbruksaktuellt )
- Ett system som ska verifiera ursprung och möjliggöra en direktkanal mellan lantbrukare och konsument. Det är idén som ska underlätta för småskaliga livsmedelsproducenter och som nu utvecklas av Agrovektor AB.

2019-05-28
Svensk Ekoråvara 2018
-
Ny rapport om ekologisk råvara fastställer:
KRAV-certifieringen värd 1,5 miljarder per år för svenskt lantbruk

2019-05-16
Ekologisk hudvård ökade 26 procent 2018

- dubblerad marknadsandel till 2025!

Rapporter:

2022-03-20
Marknadsrapport: Ekologisk och naturlig hudvård 2022
För fjärde gången publicerar Agrovektor på uppdrag av Nordic Organic Cosmetics en sammanställning av den svenska marknaden för ekologisk och naturlig hudvård. Rapporten visar utveckling 2017-2021 samt prognos för 2022 och 2025. Ladda ner här>>

2021-06-15
Rapport Ekologisk råvara 2020/2021 är nu publicerad. Ladda er den här>>

2021-06-09
Marknadsrapport: Ekologisk och naturlig hudvård 2020
För tredje gången publicerar Agrovektor på uppdrag av Nordic Organic Cosmetics en sammanställning av den svenska marknaden för ekologisk och naturlig hudvård. Rapporten visar utveckling 2017-2020 samt prognos för 2021 och 2025.
Ladda ner rapporten>>

2020-11-24
Agrovektors Nulägesrapport om ekologisk råvara 2019/2020 är nu publicerad. Ladda ner den här>>

2020-06-30
Marknadsrapport Ekologisk/naturlig hud- och skönhetsvård 2020
Ladda ner rapporten här>>

2019-05-28
Lägesrapport: Svensk Ekoråvara 2018

2019-05-16
Naturlig, ekologisk hud- och skönhetsvård 2018
Utvecklingen för svensk försäljning 2018, prognos 2019 - 2025


© Copyright Agrovektor AB