Agrovektor-Gruppen

Agrovektorgruppen består av flera aktiebolag och varumärken:

By Blockchain AB
Holdingbolag med uppdrag att skapa nya bolag av intressanta och affärsmässigt bärkraftiga idéer för lösningar med blockkedjor.
Äger Foodchain by Blockchain AB och Compens8 by Blockchain AB

Foodchain by Blockchain AB
Mjukvarutevecklare av system för total spårbarhet inom jordbruk och livsmedel. Från Mylla till Hylla. Systemet hjälper lantbrukare och förädlare att få kontroll över sin produktion, förenklar administrationen samt ger full spårbarhet genom hela kedjan hela vägen till konsumenten. By Blockchain äger 77% av aktierna. FCB värderades till 52 miljoner kr i senaste investeringsrundan.

Compens8 by Blockchain AB
Utvecklar spårbarhetssystem för utsläppsrätter med blockkedjan, för full insyn och transparens.

HorseID by Blockchain
Mjukvarulösning för digitalt hästpass, baserat på blockkedjan.

Extended Canter AB
Träning, tävling, utbildning och försäljning av dressyrhästar. Läs mer här>>

Extended Energi
Försäljning och uppförande av solcellsanläggningar. För privata aktörer, företag, lantbruk och bostadsrättsföreningar. Tak och markbaserade lösningar. Rådgivning för egen montering samt nyckelfärdiga lösningar.


 

 

 

© Copyright Agrovektor AB